Akita Inu Tomadochi Akita Inu Tomadochi
  • En
  • De

Změna klubu KlubAkitaInu.cz


klubPřihlásili jsme se do nového Klubu chovatelů a přátel japonského plemene Akita Inu.Situace kolem chovu plemene Akita inu není v ČR jednoduchá. Chov plemene se dostal většinově do slepé uličky. Chovatelé, kteří chtějí skutečně smysluplně a bez překážek chovatelsky pracovat, nemají alternativu. Se současným stavem se rozcházejí jak názorově tak morálně a to je hlavním důvodem vzniku Klubu Akita Inu, o.s. (dále jen KAI). Klub bude sdružovat opravdové milovníky plemene. Člen klubu musí dodržovat etický chovatelský kodex a dbát, aby svou činností plemeni prospíval. Je velmi důležité, aby si člen klubu uvědomoval spoluzodpovědnost za budoucnost plemene a přemýšlel nad důsledky svého počínáni! V klubu bude nastaven řízený chov a klub nabízí odbornou pomoc každému, kdo se chce vyvarovat chovatelským chybám.
Z těchto důvodů bude KAI jednoznačně odlišným klubem!
Cílem klubu je zlepšení kvality populace plemene na území ČR po všech stránkách. V klubu nebude prostor pro alibismus, bude jasně pojmenováno, co je dobře a co je špatně, bude jasně definován postup klubu v chovatelských záležitostech, vize klubu bude součásti týmové práce. Tento faktor je nejdůležitějším principem fungováni klubu! Členská základna, členská schůze bude největší autoritou! Jsme především chovatelským klubem, proto všechny aktivity budou směřovány především tímto směrem.
Vnitřní organizace klubu zabezpečí transparentní fungování. Klub, bude pro Vás pro členy, proto názor každého z Vás bude pro nás všechny členy důležitý. Můžeme veřejně slíbit, že jakýmkoliv návrhem či připomínkou se budeme vždy zabývat! Jsme mezinárodním klubem z důvodu, že pro zlepšení úrovně chovu budeme potřebovat spolupracovat a využít k tomu přátelských vztahů a informací zahraničních partnerů. Je to nezbytně nutné. Území ČR je malé a plemeno bohužel zdecimované, musíme z důvodu naší vize zaměřit své aktivity i do zahraničí.
V srpnu příštího roku se můžete těšit na 15. ročník Radegast show, jež byla a bude nejvýznamnějším mezinárodním setkáním chovatelů se specializovanou výstavou pro plemeno Akita inu ve východní Evropě. Všichni kdo máte zájem být u toho jste vítáni!

KlubAkitaInu.cz 
 
Akita Inu Tomadochi Facebook Akita Inu Google smille Akita Inu Tomadochi Rajce

Mezinárodně chráněná chovatelská stanice Akita Inu TOMADOCHI © 2010-2018TOPlist