Akita Inu Tomadochi Akita Inu Tomadochi
  • En
  • De

Podmínky chovnosti Akity InuAkita inu je zařazována do chovu na základě bonitace nejdříve od 15 měsíců věku, jedné výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu v jakékoliv třídě (kromě dorostu) se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.
U psů i fen je povinné vyhodnocení RTG HD. Nejvyšší přípustná hranice HD pro uchovnění jedince je HD C (2). Jedinci s HD C (2) povoleno krytí pouze s jedincem s HD A (0) nebo HD B (1). Jedinci již chovní s HD D (3) povoleno krytí pouze s jedincem s HD A (0).
Chrup – pro zařazení do chovu jsou povoleny max. dva chybějící zuby P1, M3 nebo jejich kombinace, absence více zubů nebo jiných než P1 a M3 je diskvalifikující. V případě chybějících zubů následkem úrazu se uznává pouze potvrzení MVDr. T.Fichtela, Brno. Pokud bude jeho stanovisko souhlasné, bude na jedince pohlíženo, jako by chybějící zuby měl.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18-ti měsíců neomezeně, fena od 18-ti měsíců do 8 let věku.
Počet vrhů: 1 vrh v kalendářním roce.
 
 
Akita Inu Tomadochi Facebook Akita Inu Google smille Akita Inu Tomadochi Rajce

Mezinárodně chráněná chovatelská stanice Akita Inu TOMADOCHI © 2010-2018TOPlist