Akita Inu Tomadochi Akita Inu Tomadochi
  • En
  • De

Akita Inu bez PP - POZOR NA PODVODNÍKYExistuje mnoho pověr a nesmyslných imformací o čistokrevných psech. Svědčí o tom případy podvedených majitelů, kterým byli namísto čistokrevných psů prodáni nemocní kříženci. Stále se najdou podvodníci připravení vydělávat na lidské nevědomosti. Jak se tedy pozná čistokrevný pes? Čistokrevný pes musí splňovat požadavky dané standardem. Jde o oficiální dokument registrovaný národní nebo mezinárodní kynologickou organizací. V případě České republiky zastřešuje drtivou většinu čistokrevných plemen psů Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která je členem Mezinárodní kynologické federace (FCI). Existují i další organizace, jejich vliv a počet členů je však proti ČMKU zanedbatelný. Čistokrevný pes má vždy osvědčení o tom, že pochází z rodičů, kteří odpovídají standardu plemene. Toto osvědčení se nazývá průkaz původu psa (lidově papír). Průkaz je jakýmsi psím rodným listem a občanským průkazem. Bohužel, mnoho lidí má za to, že papír je pouze pro toho, kdo se chce stát chovatelem, nebo, že je to jen jakási exkluzivita, která navíc majiteli psa k něčemu zavazuje. Opak je ale pravdou. Průkaz původu (PP) je jen tím, co vyplývá z názvu - dokladem o prokázaní původu a příslušnosti k plemenu. Druhou věc je to, v drtivé většině případů musí psi, kteří jsou zařazeni do chovu, projít odborným posouzením, případně zdravotními testy. Snahou chovatelů je vyloučit dědičné vady a choroby. Dodržování podmínek chovu a jeho řízení si hlídají jak ČMKU, tak kluby chovatelů jednotlivých plemen. Jsou případy, že se narodí štěňata z neplánovaného spojení chovných rodičů, ale nemají průkaz původu. I v takovém případě je nutné mít se na pozoru. Nejde třeba o problémy rodičů štěňete, ale chovatele, který něco zanedbal či nesplnil. I tehdy by měl doložit dokumenty, že se jedná o "nehodu" nebo jeho zanedbání. Samozřejmostí při nákupu psa by měla být také řádná kupní smlouva.

Na co nenaletět? Jaké jsou nejčastější triky podvodníků?

Prodám štěňata bez PP po rodičích s PP.

Klasický případ štěňat po nechovných rodičích. Používaným argumentem takového "chovatele", je že nemá čas běhat po výstavách, aby psa uchovnil. V takovém případě je dobré si vše ověřit v příslušném chovatelském klubu. Skutečně hazardní je akceptovat takovou nabídku od chovatele, který současně nabízí psy bez PP i s PP. Nejčastěji se ale jedná o psy, kteří nebyli do chovu uznáni z důvodů hrubých vad a to nejen exteriérových, ale i povahových (např. zvýšené agresivity, plachosti, či dědičných chorob).

Ztratil jsem PP mé feny, a tak štěňata nemohou PP dostat.

Zcela bezostyšná lež. Každý majitel i chovatel má možnost zažádat při ztrátě nebo zničení originálu PP o vystavení jeho duplikátu na ČMKU. Štěňata pocházejí z druhého vrhu a nedostala tedy PP. Nesmysl. Registrovaný chovatel může mít vrhů štěňat, kolik chce. Jediným omezením je zákon na ochranu zvířat proti týrání, který zakazuje, aby chovatel ohrožoval zdraví feny častějšími vrhy než třikrát za 2 roky. Samozřejmostí je i omezení věku, kdy fena může mít štěňata (podle zákona do 8 let věku).

Narodilo se více štěňat, než je povoleno, a tak nedostala průkaz původu.

Dříve byla populace čistokrevných psů regulována a byl povolen maximální počet štěňat ve vrhu. Ostatní narozená štěňata se většinou utrácela. Toto omezení již ale více než 15 let neplatí a je zakázáno zákonem utrácet štěňata z jiného než závažného zdravotního důvodu. Dnes bez výjimky všechna štěňata narozená chovným rodičům musí dostat PP. Tzv. nadpočetná štěňata neexistují. Všem, kdo se setkávají s podobnými argumenty, nebo mají pochybnosti o chovateli, lze doporučit obrátit se přímo na ČMKU (www.cmku.cz), kde dostanou potřebné informace a kontakty na chovatelské kluby. 
 
Akita Inu Tomadochi Facebook Akita Inu Google smille Akita Inu Tomadochi Rajce

Mezinárodně chráněná chovatelská stanice Akita Inu TOMADOCHI © 2010-2019TOPlist